Λεπτομέριες Διαδρομής

259 - ΓΕΡΙ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Δημοκρατίας
2 Δημοκρατίας
3 Επιστροφής 1
4 Επιστροφής 2
5 Επιστροφής 3
6 Λεωφ. Γερίου 6 160
7 Λεωφ. Γερίου 7 160
8 Αγίου Μηνά 160
9 Γρίβα Διγενή 1 160
10 Γρίβα Διγενή 2 160
11 Γρίβα Διγενή 3 160
12 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 160
13 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2
14 Λεωφ. Αθαλάσσας
15 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 150, 211, 214
16 Πανεπιστήμιο Κύπρου 3 150, 211, 214
17 Πανεπιστήμιο Κύπρου 2 150, 214
18 Λάρνακος 1
19 Λάρνακος 2
20 Λάρνακος 3
21 Λάρνακος 4
22 Λάρνακος 5
23 Λάρνακος 6
24 Λάρνακος 7
25 Λάρνακος 8
26 Λάρνακος 9
27 Λάρνακος 10
28 Λάρνακος 10
29 Λάρνακος 11
30 Λάρνακος 12
31 Λάρνακος 13
32 Λάρνακος 14
33 Λεωφ. Σαλαμίνος 140, 148
34 Λεωφ. Στασίνου 1 140, 148, 150
35 Λεωφ. Στασίνου 2 140, 148, 150
36 Λεωφ. Στασίνου 3 140, 148, 150
37 Διαγόρου
38 Χίλωνος 100, 119, 127, 250
39 Μετοχίου 100, 127, 250
40 Αχαιών 100, 127
41 Πρίγκηπος Καρόλου 1
42 Πρίγκηπος Καρόλου 2
43 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1
44 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2
45 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 126, 214
46 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 126, 214
47 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 123, 214
48 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 123, 214
49 Μακεδονιτίσσης 1 214, 215
50 Μακεδονιτίσσης 2 214, 215
51 Παλαιών Πατρών Γερμανού 214
52 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 2 123, 214
53 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 3 123, 214
54 Ηλία Παπακυριακού 1 123, 214
55 Ηλία Παπακυριακού 2 123, 126, 214
56 Λεωφόρος Λευκοθέου 3 100, 123, 126, 214, 250
57 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 250
58 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 211, 214, 215, 250

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:25 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:25 7:40 8:20
6:45 * 8:20 9:00
7:15 9:00 9:40
7:45 9:40 10:20
8:20 10:20 11:00
9:00 11:00 11:40
9:40 11:40 12:40
10:20 12:25 14:00
11:00 13:10 14:40
11:30 13:50 15:20
12:10 14:40 16:00
12:40 15:20 16:40
13:10 16:00 17:20
14:00 16:40 18:00
14:30 17:20  
15:00 18:00  
15:25    
15:50    
16:20    
16:55    
17:40    
18:20    
19:10    
19:40    

Ενδιάμεσες Ώρες από  ΔΙΑΓΟΡΟΥ προς Σταθμό Μακαρίου Σταδίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:40 7:35 8:15
7:10 8:20 9:00
7:35 9:00 9:40
8:05 9:40 10:20
8:25 10:20 11:00
9:00 11:00 11:40
9:40 11:45 12:20
10:10 12:25 13:20
11:00 13:10 14:40
11:35 13:50 15:20
12:05 14:30 16:00
12:35 15:20 16:40
13:15 16:00 17:20
13:45 16:40 18:00
14:35 17:20 18:40
15:05 18:00  
15:35 18:40  
16:10    
16:35    
17:05    
17:40    
18:20    
19:00    
19:40    
20:15    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 211, 214, 215, 250
2 Λεωφόρος Λευκοθέου 1 100, 123, 126, 211, 214, 215, 250
3 Ηλία Παπακυριακού 1 123, 126, 214, 215
4 Ηλία Παπακυριακού 2 123, 126, 214, 215
5 Ηλία Παπακυριακού 3 123, 214, 215
6 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 1 123, 214
7 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 2 123, 214
8 Παλαιών Πατρών Γερμανού 214
9 Μακεδονιτίσσης 1 214, 215
10 Μακεδονιτίσσης 2 214, 215
11 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 123, 214
12 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 123, 214
13 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 126, 214
14 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 4
15 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 5
16 Πρίγκηπος Καρόλου 1
17 Πρίγκηπος Καρόλου 2
18 Αχαιών 100, 127
19 Μετοχίου 100, 127, 250
20 Χίλωνος 100, 115, 119, 127, 250
21 Λεωφ. Μουσείου 100, 115, 119, 121, 127, 250
22 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
23 Λεωφ. Ομήρου 140, 148, 150
24 Λεωφ. Στασίνου 1 140, 148, 150
25 Λεωφ. Στασίνου 2 140, 148, 150
26 Λεωφ. Στασίνου 3 140, 148, 150
27 Λεωφ. Σαλαμίνος 140, 148
28 Λάρνακος 1
29 Λάρνακος 2
30 Λάρνακος 3
31 Λάρνακος 4
32 Λάρνακος 5
33 Λάρνακος 6
34 Λάρνακος 7
35 Λάρνακος 8
36 Λάρνακος 9
37 Λάρνακος 10
38 Λάρνακος 11
39 Λάρνακος 12
40 Λάρνακος 13
41 Λάρνακος 14
42 Λάρνακος 15
43 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 150, 214
44 Πανεπιστήμιο Κύπρου 2 150, 214
45 Πανεπιστήμιο Κύπρου 3 150, 211, 214
46 Λεωφ. Αθαλάσσας
47 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1
48 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 160
49 Γρίβα Διγενή 1 160
50 Γρίβα Διγενή 2 160
51 Γρίβα Διγενή 3 160
52 Αγίου Μηνά 160
53 Λεωφ. Γερίου 1 160
54 Λεωφ. Γερίου 2 160
55 Επιστροφής 1
56 Επιστροφής 2
57 Επιστροφής 3
58 Δημοκρατίας 1
59 Δημοκρατίας 2
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:35 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:25 7:40 8:20
6:45 8:20 9:00
7:15 9:00 9:40
7:45 9:40 10:20
8:20 10:20 11:00
9:00 11:00 11:40
9:40 11:40 12:40
10:20 12:25 14:00
11:00 13:10 14:40
11:30 13:50 15:20
12:10 14:40 16:00
12:40 15:20 16:40
13:10 * 16:00 17:20
14:00 16:40 18:00
14:30 17:20  
15:00 18:00  
15:25    
15:50    
16:20    
16:55    
17:40    
18:20    
19:10    
19:40    

Ενδιάμεσες Ώρες από ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ (Στέγαστρο) προς Γέρι
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:40 7:35 8:15
7:10 8:20 9:00
7:35 9:00 9:40
8:05 9:40 10:20
8:25 10:20 11:00
9:00 11:00 11:40
9:40 11:45 12:20
10:10 12:25 13:20
11:00 13:10 14:40
11:35 13:50 15:20
12:05 14:30 16:00
12:35 15:20 16:40
13:15 16:00 17:20
13:45 16:40 18:00
14:35 17:20 18:40
15:05 18:00  
15:35 18:40  
16:10    
16:35    
17:05    
17:40    
18:20    
19:00    
19:40    
20:15