Λεπτομέριες Διαδρομής

215 - ΣΟΠΑΖ - ΚΑΪΜΑΚΛΙ - ΓΡ. ΔΙΓΕΝΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Τρύφωνα Τρύφωνος
2 Λεωφ. Τζων Κένεντυ
3 Ανδρέα Ζάκου 140
4 Αγίου Ιλαρίωνος 1
5 Αγίου Ιλαρίωνος 2
6 Αγίου Ιλαρίωνος 3
7 Καντάρας 1
8 Καντάρας 2
9 Αγίου Ανδρέου 1
10 Αγίου Ανδρέου 2
11 Αγίου Ανδρέου 148
12 Αγίου Ανδρέου 4
13 Μάρκου Δράκου 140
14 Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 1
15 Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 2
16 Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 3
17 Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 4
18 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1
19 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2
20 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 106
21 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1 115
22 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2 115
23 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 4
24 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 5
25 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 6
26 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1 127
27 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2 127
28 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 3 127
29 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 10
30 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 11
31 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 12
32 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 13
33 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 123
34 Μακεδονιτίσσης 1 214, 259
35 Μακεδονιτίσσης 2 214, 259
36 Μακεδονιτίσσης 3
37 Λεωφ. Ηρώων 123
38 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 211, 214, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:55 6:25 6:25
6:45 7:40 7:40
7:30 9:00 9:00
8:00 12:40 12:40
8:30 14:00 14:00
9:00 15:20 15:20
9:30 16:40 16:40
10:00    
10:30    
11:00    
11:30    
12:15    
13:00    
13:45    
14:30    
15:15    
15:45    
16:30    
17:15    
18:00    
18:45    
19:30    
20:15    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 211, 214, 250, 259
2 Λεωφόρος Λευκοθέου 1 100, 123, 126, 211, 214, 250, 259
3 Ηλία Παπακυριακού 1 123, 126, 214, 259
4 Ηλία Παπακυριακού 2 123, 126, 214, 259
5 Ηλία Παπακυριακού 3 123, 214, 259
6 Ηλία Παπακυριακού 4
7 Μακεδονιτίσσης 1
8 Μακεδονιτίσσης 1 214, 259
9 Μακεδονιτίσσης 2 214, 259
10 Μάρκου Δράκου 123
11 Μάρκου Δράκου 2
12 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1
13 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2
14 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 3
15 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1 127
16 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2 127
17 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 6
18 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 7
19 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 8
20 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 9
21 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1 106
22 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2 106
23 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 12
24 Λεωφ.Γεωργίου Γρίβα Διγενή 13
25 Διγενή Ακρίτα 1
26 Διγενή Ακρίτα 2
27 Διγενή Ακρίτα 3
28 Διγενή Ακρίτα 4
29 Διγενή Ακρίτα 5
30 Μάρκου Δράκου 140
31 Αγίου Ανδρέου 1
32 Αγίου Ανδρέου 148
33 Αγίου Ανδρέου 3
34 Αγίου Ανδρέου 4
35 Καντάρας 1
36 Καντάρας 2
37 Αγίου Ιλαρίωνος 1
38 Αγίου Ιλαρίωνος 2
39 Αγίου Ιλαρίωνος 3
40 Ανδρέα Ζάκου 140
41 Λεωφ. Τζων Κένεντυ
42 Τρύφωνα Τρύφωνος
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:45 7:05 7:05
7:30 8:20 8:20
8:15 9:40 9:40
8:45 13:20 13:20
9:15 14:40 14:40
9:45 16:00 16:00
10:15 17:20 17:20
10:45    
11:15    
11:45    
12:15    
13:00    
13:45    
14:30    
15:15    
16:00    
16:30    
17:15    
18:00    
18:45    
19:30    
20:15    
21:00