Λεπτομέριες Διαδρομής

214 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 211, 215, 250, 259
2 Λεωφόρος Λευκοθέου 1 100, 123, 126, 211, 215, 250, 259
3 Ηλία Παπακυριακού 1 123, 126, 215, 259
4 Ηλία Παπακυριακού 2 123, 126, 215, 259
5 Ηλία Παπακυριακού 3 123, 215, 259
6 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 1 123, 259
7 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 2 123, 259
8 Παλαιών Πατρών Γερμανού 259
9 Μακεδονιτίσσης 1 215, 259
10 Μακεδονιτίσσης 2 215, 259
11 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 123, 259
12 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 123, 259
13 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 126, 259
14 25 Μαρτίου 1 126
15 25 Μαρτίου 2 126
16 Νίκου Κρανιδιώτη 126, 127
17 Νίκου Κρανιδιώτη 2 127
18 Λεωφ. Άντη Χατζηκωστή
19 Κυκλάδων 115
20 Λεύκωνος
21 Προδρόμου 6 119
22 Προδρόμου 7 119
23 Προδρόμου 8 119
24 Λεωφ. Αρχιεπ. Κυπριανού 1
25 Λεωφ. Αρχιεπ. Κυπριανού 2
26 Λεωφ. Στροβόλου 1 110, 112, 157
27 Λεωφ. Αθαλάσσας 1
28 Λεωφ. Αθαλάσσας 2
29 Λεωφ. Αθαλάσσας 3
30 Λεωφ. Αθαλάσσας 4
31 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 200
32 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 116, 200
33 Λεωφ. Αθαλάσσας 2 116, 200
34 Λεωφ. Αθαλάσσας 4 200
35 Λεωφ. Αθαλάσσας 5 200
36 Λεωφ. Λεμεσου 1 121, 158, 160
37 Λεωφόρος Ρικ
38 Ακαδημίας 150
39 Λεωφ. Κηρυνείας 5 150
40 Λεωφ. Κηρυνείας 6 150
41 Λεωφ. Κηρυνείας 7 150
42 Λεωφ. Κηρυνείας 8 150
43 Λεωφ. Κηρυνείας 5 150
44 Λεωφ. Κηρυνείας 6 150
45 Λεωφ. Κηρυνείας 7 150
46 Λεωφ. Κηρυνείας 8 150
47 Λεωφ. Κηρυνείας 9 150
48 Λεωφ. Αθαλάσσης 150
49 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 150, 211, 259
50 Πανεπιστήμιο Κύπρου 3 150, 211, 259
51 Πανεπιστήμιο Κύπρου 2 150, 259
52 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 150, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:00    
7:45    
8:30    
9:30    
10:30    
11:30    
12:15    
14:15    
15:30    
16:30    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 150, 259
2 Πανεπιστήμιο Κύπρου 2 150, 259
3 Πανεπιστήμιο Κύπρου 3 150, 211, 259
4 Λεωφ. Αθαλάσσης 150
5 Λεωφ. Κηρυνείας 1 150
6 Λεωφ. Κηρυνείας 2 150
7 Λεωφ. Κηρυνείας 3 150
8 Λεωφ. Κηρυνείας 4 150
9 Λεωφ. Κηρυνείας 1 150
10 Λεωφ. Κηρυνείας 2 150
11 Λεωφ. Κηρυνείας 3 150
12 Λεωφ. Κηρυνείας 4 150
13 Ακαδημίας 150
14 Λεωφόρος Ρικ
15 Λεωφ. Λεμεσου 4 121, 158, 160
16 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 200
17 Λεωφ. Αθαλάσσας 2 200
18 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 116, 200
19 Λεωφ. Αθαλάσσας 2 116, 200
20 Λεωφ. Αθαλάσσας 5 200
21 Λεωφ. Αθαλάσσας 6
22 Λεωφ. Αθαλάσσας 7
23 Λεωφ. Αθαλάσσας 8
24 Λεωφ. Αθαλάσσας 9
25 Λεωφ. Στροβόλου 5 110, 112, 157
26 Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
27 Προδρόμου 1
28 Προδρόμου 1 119
29 Λεύκωνος
30 Κυκλάδων 115
31 Λεωφ. Άντη Χατζηκωστή
32 Νίκου Κρανιδιώτη 1 127
33 Νίκου Κρανιδιώτη 126, 127
34 25 Μαρτίου 1 126
35 25 Μαρτίου 2 126
36 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 126, 259
37 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 126, 259
38 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 123, 259
39 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 123, 259
40 Μακεδονιτίσσης 1 215, 259
41 Μακεδονιτίσσης 2 215, 259
42 Παλαιών Πατρών Γερμανού 259
43 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 2 123, 259
44 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 3 123, 259
45 Ηλία Παπακυριακού 1 123, 259
46 Ηλία Παπακυριακού 2 123, 126, 259
47 Λεωφόρος Λευκοθέου 3 100, 123, 126, 250, 259
48 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 211, 215, 250, 259
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:45    
7:45    
8:30    
9:30    
10:45    
11:15    
13:15    
14:30    
15:30    
16:30