Λεπτομέριες Διαδρομής

211 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 214, 215, 250, 259
2 Λεωφόρος Λευκοθέου 1 100, 123, 126, 214, 215, 250, 259
3 Λεωφόρος Λευκοθέου 2 100, 250
4 Λεωφόρος Λευκοθέου 3 100, 250
5 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 4 127, 250
6 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 5 127, 250
7 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 5 115
8 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1 115
9 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2 115
10 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1 200
11 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2 200
12 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 3 200
13 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 4 200
14 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 5 200
15 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 5 200
16 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 6 200
17 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 7 200
18 Καλαμών 1 158, 160, 200
19 Καλαμών 2 158, 160, 200
20 Λεωφ. Λεμεσού 2 107, 158, 160, 200
21 The Mall of Cyprus 1 107, 158, 160, 200
22 The Mall of Cyprus 2 107, 158, 160, 200
23 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 107, 158, 160, 200
24 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 150, 214, 259
25 Πανεπιστήμιο Κύπρου 3 150, 214, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:00 6:15 6:15
7:45 7:45 7:45
8:30 9:15 9:15
9:15 10:45 10:45
10:00 12:15 12:15
11:15 13:45 13:45
12:00    
13:00    
14:45    
15:30    
16:15    
17:00    
17:45    
18:30    
     

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πανεπιστήμιο Κύπρου 3 150, 214, 259
2 Αθαλάσσης
3 Αθαλάσσης
4 Αθαλάσσης
5 Αθαλάσσης
6 Mazda
7 The Mall of Cyprus 2 107, 158, 160, 200
8 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 107, 158, 160, 200
9 Καλαμών 1 158, 160, 200
10 Καλαμών 2 158, 160, 200
11 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1 200
12 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2 200
13 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 3 200
14 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 4 200
15 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 5 200
16 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 6 200
17 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 7 200
18 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1 115
19 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2 115
20 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 3 115
21 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 4 115
22 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 6 127, 250
23 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 1 127
24 Λεωφόρος Μόρφου
25 Λεωφ. Λυκαβητού 1 126
26 Λεωφ. Λυκαβητού 2 126
27 Λεωφ. Λυκαβητού 3 126
28 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 126, 214, 215, 250, 259
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:45 7:00 7:00
7:45 8:30 8:30
8:30 10:00 10:00
9:15 11:30 11:30
10:45 13:00 13:00
12:15 14:40 14:40
13:45    
14:10    
14:40    
15:35    
16:15    
17:00    
17:45    
18:30    
19:25