Λεπτομέριες Διαδρομής

210 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ / ΓΕΡΙΟΥ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ / ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ - ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
7:30    
9:05    
10:05    
12:05    
14:20    
15:00    
16:45    
17:50    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ - ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
8:00    
9:30    
10:30    
12:30    
14:35    
15:30    
18:10    
19:10