Λεπτομέριες Διαδρομής

200 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΕΔΙΟΥ - ΑΝΑΓΥΙΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΜΑΚΑΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σταθμός Λεωφορείων Αρεδιού 100, 157
2 Γρίβα Διγενή 1 100, 157
3 Γρίβα Διγενή 2 100, 157
4 Βιομηχανική Περιοχή Εργατών 100, 157
5 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ - Βιομηχανική Εργατών 157
6 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 157
7 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 157
8 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 157
9 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 157
10 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 157
11 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 157
12 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 157
13 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 157
14 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 157
15 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 157
16 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 7 157
17 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 8 157
18 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 9 157
19 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 10 157
20 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 11 157
21 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 12 157
22 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 13 157
23 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 14 157
24 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 15 157
25 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 16 157
26 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 17 157
27 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 115, 157
28 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 115, 157
29 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 20 157
30 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 21 157
31 Λεωφ. Στροβόλου 115, 157
32 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1 211
33 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2 211
34 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 3 211
35 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 4 211
36 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 5 211
37 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 5 211
38 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 6 211
39 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 7 211
40 Καλαμών 1 158, 160, 211
41 Καλαμών 2 158, 160, 211
42 Λεωφ. Λεμεσού 2 107, 158, 160, 211
43 The Mall of Cyprus 1 107, 158, 160, 211
44 The Mall of Cyprus 2 107, 158, 160, 211
45 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 107, 158, 160, 211
46 Καλαμών 1 158, 160, 211
47 Καλαμών 2 158, 160, 211
48 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 214
49 Λεωφ. Αθαλάσσας 2 214
50 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 116, 214
51 Λεωφ. Αθαλάσσας 2 116, 214
52 Λεωφ. Αθαλάσσας 5 214
53 Λεωφ. Ακροπόλεως 1 106, 114
54 Λεωφ. Ακροπόλεως 2 106, 114
55 Κορυτσάς - Μακάριο Νοσοκομείο
56 Σχολή Τυφλών Άγιος Βαρνάβας
57 Λεωφ. Ακροπόλεως 2 106, 114
58 Κορυτσάς - Μακάριο Νοσοκομείο

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 6:10 6:10
8:40 12:00 12:00
11:00 18:15 18:15
12:00    
13:35    
14:50    
18:00    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Κορυτσάς - Μακάριο Νοσοκομείο
2 Σχολή Τυφλών Άγιος Βαρνάβας
3 Λεωφ. Ακροπόλεως 3 106, 114
4 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 214
5 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 116, 214
6 Λεωφ. Αθαλάσσας 2 116, 214
7 Λεωφ. Αθαλάσσας 4 214
8 Λεωφ. Αθαλάσσας 5 214
9 The Mall of Cyprus 2 107, 158, 160, 211
10 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 107, 158, 160, 211
11 Καλαμών 1 158, 160, 211
12 Καλαμών 2 158, 160, 211
13 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1 211
14 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2 211
15 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 3 211
16 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 4 211
17 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 5 211
18 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 6 211
19 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 7 211
20 Λεωφ. Στροβόλου 11 157
21 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 157
22 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 157
23 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 115, 157
24 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 115, 157
25 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 157
26 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 157
27 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 7 157
28 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 8 157
29 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 9 157
30 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 10 157
31 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 11 157
32 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 12 157
33 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 13 157
34 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 14 157
35 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 15 157
36 Ανδρέα Ζίττη 157
37 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 157
38 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 157
39 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 157
40 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 157
41 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 157
42 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 157
43 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 157
44 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 157
45 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 157
46 Βιομηχανική Περιοχή Εργατών 100, 157
47 Γρίβα Διγενή 1 100, 157
48 Γρίβα Διγενή 2 100, 157
49 Σταθμός Λεωφορείων Αρεδιού 100, 157
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
7:40 7:40 7:40
10:00 13:40 13:40
12:00 19:40 19:40
13:40    
14:35    
15:55    
19:40