Λεπτομέριες Διαδρομής

160 - ΓΕΡΙ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 259
2 Γρίβα Διγενή 1 259
3 Γρίβα Διγενή 2 259
4 Γρίβα Διγενή 3 259
5 Αγίου Μηνά 259
6 Λεωφ. Γερίου 1 259
7 Λεωφ. Γερίου 2 259
8 Λεωφ. Γερίου 3
9 Λεωφ. Γερίου 4
10 Λεωφ. Γερίου 5
11 Λεωφ. Γερίου 6
12 Λεωφ. Γερίου 7
13 Αποστόλου Ανδρέα 1
14 Αποστόλου Ανδρέα 2
15 Νίκου Ξυλούρη
16 Δημήτρη Σταύρου
17 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 107
18 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 107
19 Δημοκρατίας 1 107
20 Δημοκρατίας 2 107
21 Αντιστάσεως 1 107
22 Αντιστάσεως 2 107
23 Αντιστάσεως 3 107
24 Ηρώων 1 107
25 Ηρώων 2 107
26 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 107
27 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 107
28 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 107
29 Λεωφ. Λεμεσού 1 107, 158
30 Λεωφ. Λεμεσού 2 107, 158, 200, 211
31 The Mall of Cyprus 1 107, 158, 200, 211
32 The Mall of Cyprus 2 107, 158, 200, 211
33 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 107, 158, 200, 211
34 Καλαμών 1 158, 200, 211
35 Καλαμών 2 158, 200, 211
36 Λεωφ. Λεμεσου 1 121, 158, 214
37 Λεωφ. Λεμεσου 2 121, 158
38 Λεωφ. Λεμεσου 3 121, 158
39 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 121, 158
40 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 116, 121, 158
41 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 116, 121, 158
42 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 116, 121, 158
43 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 116, 121, 158
44 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 116, 121, 158
45 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 250
46 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 250
47 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ - ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:20 * 6:25 6:25
5:50 7:00 7:00
6:20 * 7:40 7:40
6:45 8:20 8:20
7:20 9:00 9:00
8:00* 9:40 9:40
8:40 10:20 10:20
9:20 * 11:00 11:00
10:00 11:40 11:40
10:40 12:25 12:25
11:20 13:10 13:10
12:00 13:50 13:50
12:35 14:40 14:40
13:00 15:20 15:20
13:45 16:00 16:00
14:30 16:40 16:40
15:10 17:20 17:20
15:50 18:00 18:00
16:30    
17:05    
17:40    
18:20    
19:00    
19:30    
 
* Επέκταση Διαδρομής 160 προς Ελευθερίας - Μόρφου - Ελπίδος - Γερίου και ακολούθως ως έχει.

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 250, 259
2 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 116, 121, 158
3 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 116, 121, 158
4 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 116, 121, 158
5 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 116, 121, 158
6 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 116, 121, 158
7 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 116, 121, 158
8 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 7 121, 158
9 Λεωφ. Λεμεσου 1 121, 158
10 Λεωφ. Λεμεσου 2 121, 158
11 Λεωφ. Λεμεσου 3 121, 158
12 Λεωφ. Λεμεσου 4 121, 158, 214
13 Καλαμών 1 158, 200, 211
14 Καλαμών 2 158, 200, 211
15 Λεωφ. Λεμεσού 2 107, 158, 200, 211
16 The Mall of Cyprus 1 107, 158, 200, 211
17 The Mall of Cyprus 2 107, 158, 200, 211
18 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 107, 158, 200, 211
19 Λεωφ. Λεμεσού 107, 158
20 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 107
21 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 107
22 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 107
23 Ηρώων 1 107
24 Ηρώων 2 107
25 Αντιστάσεως 1 107
26 Αντιστάσεως 2 107
27 Αντιστάσεως 3 107
28 Δημοκρατίας 1 107
29 Δημοκρατίας 2 107
30 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 107
31 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 107
32 Δημήτρη Σταύρου
33 Νίκου Ξυλούρη
34 Αποστόλου Ανδρέα 1
35 Αποστόλου Ανδρέα 2
36 Λεωφ. Γερίου 1
37 Λεωφ. Γερίου 2
38 Λεωφ. Γερίου 3
39 Λεωφ. Γερίου 4
40 Λεωφ. Γερίου 5
41 Λεωφ. Γερίου 6 259
42 Λεωφ. Γερίου 7 259
43 Αγίου Μηνά 259
44 Γρίβα Διγενή 1 259
45 Γρίβα Διγενή 2 259
46 Γρίβα Διγενή 3 259
47 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 259
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ - ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:40 7:35 7:35
7:10 8:20 8:20
7:45 9:00 9:00
8:20 9:40 9:40
8:50 10:20 10:20
9:30 11:00 11:00
10:10 11:45 11:45
10:50 12:25 12:25
11:30 13:10 13:10
12:10 * 13:50 13:50
12:50 14:30 14:40
13:20* 15:20 15:20
13:50 16:00 16:00
14:35* 16:40 16:40
15:20* 17:20 17:20
16:00 18:00 18:00
16:45* 18:40 18:40
17:30    
18:05    
18:40    
19:15    
19:50    
20:30    
 
* Επέκταση Διαδρομής 160 προς Ελευθερίας - Μόρφου - Ελπίδος - Γερίου και ακολούθως ως έχει.