Λεπτομέριες Διαδρομής

158 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι 121
2 Ελληνική Σχολή Φόρουμ
3 Λεωφ. Λεμεσού - Βιομηχανική Ιδαλίου
4 Λεωφ. Λεμεσού 1
5 Λεωφ. Λεμεσού 2
6 Λεωφ. Λεμεσού 3
7 Λεωφ. Λεμεσού 4
8 Λεωφ. Λεμεσού 5
9 Λεωφ. Λεμεσού 107
10 Λεωφ. Λεμεσού 7
11 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1
12 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 2
13 Άρεως
14 25 Μαρτίου 1
15 26 Μαρτίου 1
16 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1 107
17 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 2 107
18 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 3 107
19 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 6
20 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 7
21 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 8
22 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 9
23 Λεωφ. Λεμεσού 1 107, 160
24 Λεωφ. Λεμεσού 2 107, 160, 200, 211
25 The Mall of Cyprus 1 107, 160, 200, 211
26 The Mall of Cyprus 2 107, 160, 200, 211
27 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 107, 160, 200, 211
28 Καλαμών 1 160, 200, 211
29 Καλαμών 2 160, 200, 211
30 Λεωφ. Λεμεσου 1 121, 160, 214
31 Λεωφ. Λεμεσου 2 121, 160
32 Λεωφ. Λεμεσου 3 121, 160
33 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 121, 160
34 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 116, 121, 160
35 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 116, 121, 160
36 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 116, 121, 160
37 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 116, 121, 160
38 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 116, 121, 160
39 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 160, 250
40 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 160, 250
41 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:20 6:15 6:15
5:35 7:00 7:00
5:50 7:50 7:50
6:10 8:30 8:30
6:30 9:00 9:00
6:50 9:30 9:30
7:15 10:10 10:10
7:40 10:50 10:50
8:05 11:40 11:40
8:30 12:30 12:30
9:00 13:10 13:10
9:30 13:55 13:55
10:00 14:40 14:40
10:30 15:25 15:25
11:00 16:05 16:05
11:30 16:55 16:55
12:10 17:35 17:35
13:00 18:30 18:10
13:40   18:30
14:25    
14:55    
15:30    
16:00    
16:30    
17:10    
17:50    
18:30    
19:10    
19:50    
20:30    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 116, 121, 160
3 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 116, 121, 160
4 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 116, 121, 160
5 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 116, 121, 160
6 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 116, 121, 160
7 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 116, 121, 160
8 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 7 121, 160
9 Λεωφ. Λεμεσου 1 121, 160
10 Λεωφ. Λεμεσου 2 121, 160
11 Λεωφ. Λεμεσου 3 121, 160
12 Λεωφ. Λεμεσου 4 121, 160, 214
13 Καλαμών 1 160, 200, 211
14 Καλαμών 2 160, 200, 211
15 Λεωφ. Λεμεσού 2 107, 160, 200, 211
16 The Mall of Cyprus 1 107, 160, 200, 211
17 The Mall of Cyprus 2 107, 160, 200, 211
18 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 107, 160, 200, 211
19 Λεωφ. Λεμεσού 107, 160
20 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1
21 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 2
22 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 3
23 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 4
24 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1 107
25 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 2 107
26 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 3 107
27 25 Μαρτίου 1
28 26 Μαρτίου 1
29 Άρεως
30 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 8
31 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 9
32 Λεωφ. Λεμεσού 1
33 Λεωφ. Λεμεσού 107
34 Λεωφ. Λεμεσού 2
35 Λεωφ. Λεμεσού 2
36 Λεωφ. Λεμεσού 2
37 Λεωφ. Λεμεσού 3
38 Λεωφ. Λεμεσού 4
39 Λεωφ. Λεμεσού - Βιομηχανική Ιδαλίου
40 Ελληνική Σχολή Φόρουμ
41 Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι 121
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:25 7:45 7:45
6:35 8:35 8:35
6:45 9:20 9:20
7:05 9:50 9:50
7:30 10:20 10:20
8:00 11:00 11:00
8:35 11:40 11:40
9:10 12:30 12:30
9:45 13:15 13:15
10:25 14:00 14:00
11:00 14:45 14:45
11:30 15:30 15:30
12:05 16:10 16:10
12:40 16:55 16:55
13:20 17:45 17:45
13:55 18:20 18:20
14:40 19:20 19:10
15:05    19:20
15:40    
16:15    
16:40    
17:10    
17:40    
18:20    
19:00    
19:40    
20:20    
21:00    
21:30