Λεπτομέριες Διαδρομής

157 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΕΔΙΟΥ - ΑΝΑΓΥΙΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ - ΛΕΦ. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σταθμός Λεωφορείων Αρεδιού 100, 200
2 Γρίβα Διγενή 1 100, 200
3 Γρίβα Διγενή 2 100, 200
4 Βιομηχανική Περιοχή Εργατών 100, 200
5 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ - Βιομηχανική Εργατών 200
6 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 200
7 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 200
8 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 200
9 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 200
10 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 200
11 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 200
12 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 200
13 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 200
14 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 200
15 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 200
16 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 7 200
17 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 8 200
18 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 9 200
19 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 10 200
20 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 11 200
21 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 12 200
22 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 13 200
23 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 14 200
24 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 15 200
25 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 16 200
26 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 17 200
27 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 115, 200
28 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 115, 200
29 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 20 200
30 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 21 200
31 Λεωφ. Στροβόλου 115, 200
32 Λεωφ. Στροβόλου 2
33 Λεωφ. Στροβόλου 3
34 Λεωφ. Στροβόλου 4
35 Λεωφ. Στροβόλου 5
36 Λεωφ. Στροβόλου 1 110
37 Λεωφ. Στροβόλου 2 110, 112
38 Λεωφ. Στροβόλου 3 110, 112
39 Λεωφ. Στροβόλου 4 110, 112
40 Λεωφ. Στροβόλου 5 110, 112, 214
41 Προεδρικού Μεγάρου 110, 112
42 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 1 110, 112
43 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 2 110, 112
44 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 3 110, 112
45 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 106, 110, 112
46 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 158, 160, 250
47 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:15 6:05 6:10
5:45 6:45 6:50
6:00 7:35 7:20
6:15 8:15 7:45
6:30 8:55 8:30
6:55 9:35 9:00
7:40 10:15 9:20
8:10 10:55 10:15
8:40 11:35 11:00
9:30 12:20 11:45
9:55 13:05 12:30
10:20 13:45 13:50
11:00 14:25 14:30
11:40 15:15 15:15
12:20 15:55 16:00
12:50 16:35 16:45
13:20 17:15 17:30
13:45 18:05 18:15
14:25    
14:45    
15:15    
15:45    
16:15    
16:45    
17:15    
18:00    
18:45    
19:30    
     
     

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 158, 160, 250
3 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 106, 110, 112, 115
4 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 2 110, 112
5 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 3 110, 112
6 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 4 110, 112
7 Προεδρικού Μεγάρου 110, 112
8 Λεωφ. Στροβόλου 1 110, 112, 214
9 Λεωφ. Στροβόλου 2 110, 112
10 Λεωφ. Στροβόλου 3 110, 112
11 Λεωφ. Στροβόλου 4 110, 112, 114
12 Λεωφ. Στροβόλου 5 110
13 Λεωφ. Στροβόλου 6 110
14 Λεωφ. Στροβόλου 7
15 Λεωφ. Στροβόλου 8
16 Λεωφ. Στροβόλου 9
17 Λεωφ. Στροβόλου 10
18 Λεωφ. Στροβόλου 11 200
19 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 200
20 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 200
21 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 115, 200
22 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 115, 200
23 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 200
24 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 200
25 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 7 200
26 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 8 200
27 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 9 200
28 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 10 200
29 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 11 200
30 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 12 200
31 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 13 200
32 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 14 200
33 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 15 200
34 Ανδρέα Ζίττη 200
35 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 200
36 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 200
37 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 200
38 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 200
39 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 200
40 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 200
41 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 200
42 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 200
43 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 200
44 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 200
45 Βιομηχανική Περιοχή Εργατών 100, 200
46 Γρίβα Διγενή 1 100, 200
47 Γρίβα Διγενή 2 100, 200
48 Σταθμός Λεωφορείων Αρεδιού 100, 200
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:00 7:05 7:00
6:35 7:45 7:35
6:45 8:35 8:30
7:10 9:15 9:15
7:40 9:55 10:00
8:05 10:35 11:00
8:35 11:15 11:45
9:10 11:55 12:30
9:30 12:35 13:15
10:20 13:20 14:40
11:10 14:05 15:20
11:50 14:45 15:50
12:30 15:25 16:00
12:55 16:15 16:45
13:10 16:55 17:30
13:25 17:35 18:15
13:45 18:15 18:50
14:15 19:05 19:00
14:40    
15:15    
15:45    
16:15    
16:40    
17:10    
17:40    
18:15    
18:40    
19:00    
19:40    
20:30