Λεπτομέριες Διαδρομής

150 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 214, 259
2 Πανεπιστήμιο Κύπρου 2 214, 259
3 Πανεπιστήμιο Κύπρου 3 211, 214, 259
4 Λεωφ. Αθαλάσσης 214
5 Λεωφ. Κηρυνείας 1 214
6 Λεωφ. Κηρυνείας 2 214
7 Λεωφ. Κηρυνείας 3 214
8 Λεωφ. Κηρυνείας 4 214
9 Καραβά
10 Λεωφ. Καλλιθέας 1
11 Λεωφ. Καλλιθέας 2
12 Γιάννη Ψυχάρη
13 Θεόφιλου Γεωργιαδη
14 Δ' Δημοτικο Σχολείο Αγλαντζιας
15 Λεωφόρος Ρικ
16 Ακαδημίας 214
17 Λεωφ. Κηρυνείας 5 214
18 Λεωφ. Κηρυνείας 6 214
19 Λεωφ. Κηρυνείας 7 214
20 Λεωφ. Κηρυνείας 8 214
21 Τροοδιτίσσης
22 Κενταύρου
23 Κεφαλληνίας 1
24 Κεφαλληνίας 2
25 Κεφαλληνίας 3
26 Γρηγόρη Αυξεντίου
27 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1
28 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2
29 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3
30 Λεωφ. Αγλαντζιάς 1
31 Λεωφ. Αγλαντζιάς 2
32 Λεωφ. Αγλαντζιάς 3
33 Λεωφ. Καλλιπόλεως 1
34 Λεωφ. Καλλιπόλεως 2
35 Λεωφ. Καλλιπόλεως 3
36 Λεωφ. Καλλιπόλεως 4
37 Λεωφ. Στασίνου 1 140, 148, 259
38 Λεωφ. Στασίνου 2 140, 148, 259
39 Λεωφ. Στασίνου 3 140, 148, 259
40 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 157, 158, 160, 250
41 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 157, 158, 160, 250
42 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:30 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:35 7:40 8:20
7:10 8:20 9:00
7:40 9:00 9:40
8:00 9:40 10:20
8:30 10:20 11:00
9:00 11:00 11:40
9:40 11:40 12:40
10:20 12:25 14:00
11:00 13:10 14:40
11:45 13:50 15:20
12:25 14:40 16:00
12:50 15:20 16:40
13:55 16:00 17:20
14:30 16:40 18:00
15:00 17:20  
15:30 18:00  
16:00    
16:30    
17:00    
17:30    
18:00    
18:30    
19:00    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ομήρου 140, 148, 259
3 Λεωφ. Στασίνου 1 140, 148, 259
4 Λεωφ. Στασίνου 2 140, 148, 259
5 Λεωφ. Στασίνου 3 140, 148, 259
6 Λεωφ. Καλλιπόλεως 1
7 Λεωφ. Καλλιπόλεως 2
8 Λεωφ. Καλλιπόλεως 3
9 Λεωφ. Καλλιπόλεως 4
10 Λεωφ. Αγλαντζιάς 1
11 Λεωφ. Αγλαντζιάς 2
12 Λεωφ. Αγλαντζιάς 3
13 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1
14 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2
15 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3
16 Κεφαλληνίας 1
17 Κεφαλληνίας 2
18 Κεφαλληνίας 3
19 Κεφαλληνίας 4
20 Κενταύρου
21 Τροοδιτίσσης
22 Λεωφ. Κηρυνείας 1 214
23 Λεωφ. Κηρυνείας 2 214
24 Λεωφ. Κηρυνείας 3 214
25 Λεωφ. Κηρυνείας 4 214
26 Ακαδημίας 214
27 Λεωφόρος Ρικ
28 Δ' Δημοτικο Σχολείο Αγλαντζιας
29 Θεόφιλου Γεωργιαδη
30 Γιάννη Ψυχάρη
31 Λεωφ. Καλλιθέας 1
32 Λεωφ. Καλλιθέας 2
33 Καραβά
34 Λεωφ. Κηρυνείας 5 214
35 Λεωφ. Κηρυνείας 6 214
36 Λεωφ. Κηρυνείας 7 214
37 Λεωφ. Κηρυνείας 8 214
38 Λεωφ. Κηρυνείας 9 214
39 Λεωφ. Αθαλάσσης 214
40 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 211, 214, 259
41 Πανεπιστήμιο Κύπρου 3 211, 214, 259
42 Πανεπιστήμιο Κύπρου 2 214, 259
43 Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 214, 259
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:15 8:20 9:00
7:50 9:00 9:40
8:20 9:40 10:20
8:45 10:20 11:00
9:15 11:00 11:40
9:45 11:45 12:20
10:20 12:25 13:20
11:00 13:10 14:40
11:40 13:50 15:20
12:25 14:30 16:00
13:10 15:20 16:40
14:20 16:00 17:20
14:40 16:40 18:00
15:15 17:20 18:20
15:45 18:00 18:40
16:15 18:40  
16:45    
17:10    
17:40    
18:20    
18:50    
19:20    
19:50