Λεπτομέριες Διαδρομής

148 - ΚΑΪΜΑΚΛΙ / ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ - ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Βασιλέως Παύλου
2 Αθανάσιου Διάκου
3 Συνεργασίας
4 Σμύρνης 1
5 Σμύρνης 2
6 Σμύρνης 3
7 Ανδρομάχης
8 Κρόνου 1
9 Κρόνου 2
10 Ακάμαντος
11 Καντάρας
12 Αγίου Ιλαρίωνος
13 Κωνσταντινουπόλεως
14 Κυπριανού
15 Λαρίσης
16 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1
17 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2
18 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3
19 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση
20 Αγίου Ανδρέου 215
21 Λεωφ. Πουλιού Καπότα
22 Λεωφ. Σαλαμίνος 1
23 Λεωφ. Σαλαμίνος 140, 259
24 Λεωφ. Στασίνου 1 140, 150, 259
25 Λεωφ. Στασίνου 2 140, 150, 259
26 Λεωφ. Στασίνου 3 140, 150, 259
27 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 150, 157, 158, 160, 250
28 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 150, 157, 158, 160, 250
29 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:35 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:35 7:40 8:20
7:10 8:20 9:00
7:45 9:00 9:40
8:15 9:40 10:20
8:45 10:20 11:00
9:15 11:00 11:40
9:45 11:40 12:40
10:15 12:25 14:00
10:45 13:10 14:40
11:15 13:50 15:20
11:45 14:40 16:00
12:15 15:20 16:40
12:40 16:00 17:20
13:55 16:40 18:00
14:30 17:20  
15:00 18:00  
15:35    
16:05    
16:35    
17:10    
17:40    
18:20    
19:40    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ομήρου 140, 150, 259
3 Λεωφ. Στασίνου 1 140, 150, 259
4 Λεωφ. Στασίνου 2 140, 150, 259
5 Λεωφ. Στασίνου 3 140, 150, 259
6 Λεωφ. Σαλαμίνος 140, 259
7 Λεωφ. Σαλαμίνος 2
8 Λεωφ. Πουλιού Καπότα
9 Αγίου Ανδρέου 215
10 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση
11 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1
12 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2
13 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3
14 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4
15 Κωνσταντινουπόλεως 1
16 Κωνσταντινουπόλεως 2
17 Αγίου Ιλαρίωνος
18 Καντάρας
19 Ακάμαντος
20 Κρόνου 1
21 Κρόνου 2
22 Ανδρομάχης
23 Σμύρνης 1
24 Σμύρνης 2
25 Σμύρνης 3
26 Συνεργασίας
27 Αθανάσιου Διάκου
28 Βασιλέως Παύλου
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:15 8:20 9:00
7:50 9:00 9:40
8:15 9:40 10:20
8:45 10:20 11:00
9:15 11:00 11:40
9:45 11:45 12:20
10:15 12:25 13:20
10:45 13:10 14:40
11:15 13:50 15:20
11:45 14:30 16:00
12:15 15:20 16:40
12:45 16:00 17:20
13:10 16:40 18:00
14:30 17:20 18:40
15:05 18:00  
15:35 18:40  
16:10    
16:40    
17:05    
17:40    
18:20    
19:00    
20:15