Λεπτομέριες Διαδρομής

140 - ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ / ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ - ΣΟΠΑΖ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Μελπομένης 1
2 Μελπομένης 2
3 Αλιάκμωνος
4 Τζιωρτζή Δημητρώφ 1
5 Τζιωρτζή Δημητρώφ 2
6 Λεωφ. Αμμοχώστου
7 Ανδρέα Ζάκου 215
8 Κολοκοτρώνη
9 Ενότητος 1
10 Ενότητος 2
11 Τρικώμου 1
12 Τρικώμου 2
13 Τρικώμου 3
14 Τρικώμου 4
15 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 1
16 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 2
17 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 3
18 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 4
19 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 5
20 Μάρκου Δράκου 215
21 Σόλωνος Μιχαηλίδη
22 Λεωφ. Σαλαμίνος 148, 259
23 Λεωφ. Στασίνου 1 148, 150, 259
24 Λεωφ. Στασίνου 2 148, 150, 259
25 Λεωφ. Στασίνου 3 148, 150, 259
26 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 148, 150, 157, 158, 160, 250
27 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 148, 150, 157, 158, 160, 250
28 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:35 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:35 7:40 8:20
7:10 8:20 9:00
7:50 9:00 9:40
8:30 9:40 10:20
9:00 10:20 11:00
9:40 11:00 11:40
10:20 11:40 12:40
11:00 12:25 14:00
11:30 13:10 14:40
12:05 13:50 15:20
12:40 14:40 16:00
13:50 15:20 16:40
14:25 16:00 17:20
15:05 16:40 18:00
15:30 17:20  
16:00 18:00  
16:30    
17:10    
17:50    
18:30    
19:10    
19:40    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ομήρου 148, 150, 259
3 Λεωφ. Στασίνου 1 148, 150, 259
4 Λεωφ. Στασίνου 2 148, 150, 259
5 Λεωφ. Στασίνου 3 148, 150, 259
6 Λεωφ. Σαλαμίνος 148, 259
7 Σόλωνος Μιχαηλίδη
8 Μάρκου Δράκου 215
9 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 1
10 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 2
11 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 3
12 Λεωφ. Τζων Κένεντυ 4
13 Τρικώμου 1
14 Τρικώμου 2
15 Τρικώμου 3
16 Τρικώμου 4
17 Ενότητος 1
18 Ενότητος 2
19 Κολοκοτρώνη
20 Ανδρέα Ζάκου 215
21 Λεωφ. Αμμοχώστου
22 Τζιωρτζή Δημητρώφ 1
23 Τζιωρτζή Δημητρώφ 2
24 Αλιάκμωνος
25 Μελπομένης 1
26 Μελπομένης 2
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:15 8:20 9:00
7:50 9:00 9:40
8:25 9:40 10:20
9:00 10:20 11:00
9:30 11:00 11:40
10:20 11:45 12:20
11:00 12:25 13:20
11:35 13:10 14:40
12:05 13:50 15:20
12:40 14:30 16:00
13:15 15:20 16:40
14:25 16:00 17:20
15:05 16:40 18:00
15:40 17:20 18:40
16:10 18:00  
16:40 18:40  
17:10    
17:50    
18:30    
19:10    
19:50    
20:20