Λεπτομέριες Διαδρομής

127 - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Λεωφ. Ελευθερίας 1
2 Δημοκρατίας 1
3 Δημοκρατίας 2
4 Δημοκρατίας 3
5 Λεωφ. Ελευθερίας 2
6 Λεωφ. Ελευθερίας 3
7 Λεωφ. Ελευθερίας 4
8 Λεωφ. Αγίου Γεωργίου
9 Σποράδων
10 Κάσου
11 Αιγαίου
12 Λεωφ. Ανθουπόλεως
13 Δωδεκανήσου
14 Αιγαίου
15 Επτανήσου
16 Λεωφόρος Ανθουπόλεως 2 100
17 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 1 211
18 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 2
19 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3
20 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 1 100, 250
21 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 2 100, 250
22 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 100, 250
23 Νίκου Κρανιδιώτη 1 214
24 Νίκου Κρανιδιώτη 126, 214
25 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1 215
26 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2 215
27 Αγίου Προκοπίου 2 100, 250
28 Δελφών 100
29 Αχαιών 100, 259
30 Μετοχίου 100, 250, 259
31 Χίλωνος 100, 115, 119, 250, 259
32 Λεωφ. Μουσείου 100, 115, 119, 121, 250, 259
33 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:25 6:25 6:25
5:55 7:00 7:40
6:20 7:40 8:20
6:45 8:20 9:00
7:15 9:00 9:40
7:40 9:40 10:20
8:20 10:20 11:00
8:45 11:00 11:40
9:25 11:40 12:40
10:25 12:25 14:00
11:00 13:10 14:40
11:45 13:50 15:20
12:00 14:40 16:00
12:40 15:20 16:40
13:20 16:00 17:20
14:05 16:40 18:00
14:25 17:20  
15:00 18:00  
15:30    
16:00    
16:30    
17:00    
17:30    
18:10    
19:00    
19:40    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
3 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
4 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 119, 121, 123, 126, 250
5 Χίλωνος 100, 119, 250, 259
6 Μετοχίου 100, 250, 259
7 Αχαιών 100, 259
8 Δελφών 100
9 Αγίου Προκοπίου 1 100, 250
10 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1 215
11 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2 215
12 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 3 215
13 Νίκου Κρανιδιώτη 126, 214
14 Νίκου Κρανιδιώτη 2 214
15 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 1 100, 250
16 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 2 100, 250
17 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 100, 250
18 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 4 211, 250
19 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 5 211, 250
20 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 6 211, 250
21 Λεωφ. Ανθουπόλεως 1 100
22 Επτανήσου
23 Αιγαίου
24 Δωδεκανήσου
25 Λεωφ. Ανθουπόλεως
26 Λεωφ. Ανθουπόλεως
27 Κάσου
28 Σποράδων
29 Λεωφ. Αγίου Γεωργίου
30 Λεωφ. Ελευθερίας 1
31 Λεωφ. Ελευθερίας 2
32 Λεωφ. Ελευθερίας 3
33 Δημοκρατίας 1
34 Δημοκρατίας 2
35 Δημοκρατίας 3
36 Ηρώων 1
37 Ηρώων 100
38 Λεωφ. Ελευθερίας 1
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:10 8:20 9:00
7:40 9:00 9:40
8:05 9:40 10:20
8:35 10:20 11:00
9:00 11:00 11:40
9:35 11:45 12:20
10:05 12:25 13:20
11:05 13:10 14:40
11:40 13:50 15:20
12:25 14:30 16:00
12:40 15:20 16:40
13:20 16:00 17:20
14:00 16:40 18:00
14:45 17:20 18:30
15:05 18:00 18:40
15:40 18:40  
16:10    
16:40    
17:10    
17:40    
18:20    
19:00    
19:40    
20:20