Λεπτομέριες Διαδρομής

126 - ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Αλέξανδρου Παναγούλη 1
2 Αλέξανδρου Παναγούλη 2
3 Αγίου Δομετίου 1
4 Αγίου Δομετίου 2
5 Αγίου Σάββα
6 Λεωφ. Αγίου Παύλου 100
7 Λεωφ. Αγίου Παύλου 2
8 Αλέξανδρου Παναγούλη 3
9 Αλέξανδρου Παναγούλη 4
10 Σταδίου
11 Λεωφ. Λυκαβητού 1 211
12 Λεωφ. Λυκαβητού 2 211
13 Λεωφ. Λυκαβητού 3 211
14 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 211, 214, 215, 250, 259
15 Λεωφόρος Λευκοθέου 1 100, 123, 211, 214, 215, 250, 259
16 Ηλία Παπακυριακού 1 123, 214, 215, 259
17 Ηλία Παπακυριακού 2 123, 214, 215, 259
18 Παύλου Μελά
19 Λεωφόρος Αιπείας 1
20 Λεωφόρος Αιπείας 2
21 Μελίνας Μερκούρη 1
22 Μελίνας Μερκούρη 2
23 Νίκου Κρανιδιώτη 127, 214
24 25 Μαρτίου 1 214
25 25 Μαρτίου 2 214
26 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 214, 259
27 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 214, 259
28 Λεωφ. Δημοκρατίας 1 123
29 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 1
30 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 2
31 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 3
32 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 4
33 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 5
34 Ναυαρίνου 1
35 Ναυαρίνου 2
36 Λεωφ. Λουκή Ακρίτα 1
37 Λεωφ. Λουκή Ακρίτα 2
38 Κινύρα 123
39 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:30 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:35 7:40 8:20
7:10 8:20 9:00
7:45 9:00 9:40
8:25 9:40 10:20
9:00 10:20 11:00
9:40 11:00 11:40
10:20 11:40 12:40
11:00 12:25 14:00
11:35 13:10 14:40
12:00 13:50 15:20
12:40 14:40 16:00
13:50 15:20 16:40
14:25 16:00 17:20
15:00 16:40 18:00
15:30 17:20  
16:00 18:00  
16:30    
17:00    
17:30    
18:00    
18:30    
19:00    
19:30    
20:00    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
3 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
4 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 119, 121, 123, 127, 250
5 Λεωφ. Νεχρού 123
6 Λεωφ. Λουκή Ακρίτα 1
7 Λεωφ. Λουκή Ακρίτα 2
8 Ναυαρίνου
9 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 1
10 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 2
11 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 3
12 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 4
13 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 5
14 Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 6
15 Λεωφ. Δημοκρατίας 3 123
16 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 214, 259
17 25 Μαρτίου 1 214
18 25 Μαρτίου 2 214
19 Νίκου Κρανιδιώτη 127, 214
20 Μελίνας Μερκούρη 1
21 Μελίνας Μερκούρη 2
22 Λεωφόρος Αιπείας 1
23 Λεωφόρος Αιπείας 2
24 Παύλου Μελά
25 Ηλία Παπακυριακού 2 123, 214, 259
26 Λεωφόρος Λευκοθέου 3 100, 123, 214, 250, 259
27 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 123, 250, 259
28 Λεωφ. Λυκαβητού 1
29 Λεωφ. Λυκαβητού 2
30 Λεωφ. Λυκαβητού 3
31 Σταδίου
32 Αλέξανδρου Παναγούλη 1
33 Αλέξανδρου Παναγούλη 1
34 Αλέξανδρου Παναγούλη 2
35 Αγίου Δομετίου 1
36 Αγίου Δομετίου 2
37 Αγίου Σάββα
38 Λεωφ. Αγίου Παύλου 100
39 Λεωφ. Αγίου Παύλου 2
40 Αλέξανδρου Παναγούλη 3
41 Αλέξανδρου Παναγούλη 4
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:15 8:20 9:00
7:50 9:00 9:40
8:25 9:40 10:20
9:00 10:20 11:00
9:40 11:00 11:40
10:20 11:45 12:20
11:00 12:25 13:20
11:35 13:10 14:40
12:05 13:50 15:20
12:45 14:30 16:00
13:15 15:20 16:40
14:30 16:00 17:20
15:05 16:40 18:00
15:40 17:20 18:20
16:10 18:00 18:40
16:40 18:40  
17:10    
17:40    
18:20    
18:50    
19:15    
19:45    
20:15    
20:45