Λεπτομέριες Διαδρομής

123 - ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ / ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Ισοκράτους 1
2 Ισοκράτους 2
3 Κλεισθένους 1
4 Κλεισθένους 2
5 Παρθενώνος
6 Ανδρέα Αναστασοπούλου 1
7 Ανδρέα Αναστασοπούλου 2
8 Φλωρίνης 1
9 Φλωρίνης 2
10 Επτανήσου 1
11 Επτανήσου 2
12 Λεωφόρος Ελευθερίας
13 Λεωφ. Ηρώων 215
14 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 126, 211, 214, 215, 250, 259
15 Λεωφόρος Λευκοθέου 1 100, 126, 211, 214, 215, 250, 259
16 Ηλία Παπακυριακού 1 126, 214, 215, 259
17 Ηλία Παπακυριακού 2 126, 214, 215, 259
18 Ηλία Παπακυριακού 3 214, 215, 259
19 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 1 214, 259
20 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 2 214, 259
21 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 3
22 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 215
23 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 214, 259
24 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 214, 259
25 Λεωφ. Δημοκρατίας 1 126
26 Λεωφ. Δημοκρατίας 2
27 Λεωφ. Δημοκρατίας 3
28 Λεωφ. Αγίου Παύλου 1
29 Λεωφ. Αγίου Παύλου 2
30 Λεωφ. Αγίου Παύλου 3
31 Λεωφ. Αγίου Παύλου 4
32 Λεωφ. Αγίου Παύλου 5
33 Λεωφ. Αγίου Παύλου 6
34 Λεωφ. Αγίου Παύλου 7
35 Ηρώων
36 Κινύρα 126
37 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:30 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:35 7:40 8:20
7:10 8:20 9:00
7:45 9:00 9:40
8:30 9:40 10:20
9:00 10:20 11:00
9:35 11:00 11:40
10:15 11:40 12:40
10:55 12:25 14:00
11:30 13:10 14:40
12:10 13:50 15:20
12:30 14:40 16:00
13:50 15:20 16:40
14:25 16:00 17:20
15:05 16:40 18:00
15:30 17:20  
16:00 18:00  
16:30    
17:00    
17:30    
18:00    
18:30    
19:00    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
3 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
4 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 119, 121, 126, 127, 250
5 Λεωφ. Νεχρού 126
6 Ηρώων
7 Λεωφ. Αγίου Παύλου 1
8 Λεωφ. Αγίου Παύλου 2
9 Λεωφ. Αγίου Παύλου 3
10 Λεωφ. Αγίου Παύλου 4
11 Λεωφ. Αγίου Παύλου 5
12 Λεωφ. Αγίου Παύλου 6
13 Λεωφ. Αγίου Παύλου 7
14 Λεωφ. Δημοκρατίας 1
15 Λεωφ. Δημοκρατίας 2
16 Λεωφ. Δημοκρατίας 3 126
17 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1 214, 259
18 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 2 214, 259
19 Μάρκου Δράκου 215
20 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 1
21 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 2 214, 259
22 Λεωφ. 28 Οκτωβρίου 3 214, 259
23 Ηλία Παπακυριακού 1 214, 259
24 Ηλία Παπακυριακού 2 126, 214, 259
25 Λεωφόρος Λευκοθέου 3 100, 126, 214, 250, 259
26 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 100, 126, 250, 259
27 Λεωφόρος Ηρώων
28 Λεωφόρος Ελευθερίας
29 Επτανήσου 1
30 Επτανήσου 2
31 Φλωρίνης 1
32 Φλωρίνης 2
33 Ανδρέα Αναστασοπούλου 1
34 Ανδρέα Αναστασοπούλου 2
35 Παρθενώνος
36 Κλεισθένους 1
37 Κλεισθένους 2
38 Κλεισθένους 3
39 Ισοκράτους 1
40 Ισοκράτους 2
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:15 8:20 9:00
7:50 9:00 9:40
8:30 9:40 10:20
9:10 10:20 11:00
9:40 11:00 11:40
10:15 11:45 12:20
10:55 12:25 13:20
11:35 13:10 14:40
12:10 13:50 15:20
12:45 14:30 16:00
13:15 15:20 16:40
14:30 16:00 17:20
15:05 16:40 18:00
15:45 17:20 18:40
16:10 18:00  
16:40 18:40  
17:10    
17:40    
18:10    
18:40    
19:10    
19:40