Λεπτομέριες Διαδρομής

119 - ΟΥΡΑΝΟΥ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Ουρανού 1
2 Ουρανού 2
3 Οδυσσέα Ελύτη
4 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 1
5 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 2
6 Αριστοφάνους 2 114
7 Αριστοφάνους 3 114
8 Αριστοφάνους 4 114
9 Αριστοφάνους 4
10 Ναυσικάς 114
11 Γεωργίου Σεφέρη 1 114
12 Γεωργίου Σεφέρη 2 114
13 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 3
14 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 4
15 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 5
16 Τσερίου 2 112
17 Ροδόπης 112
18 Αλεξανδρουπόλεως
19 Θεμιστοκλέους
20 Κυριάκου Μάτση 1
21 Κυριάκου Μάτση 2
22 Σταδίου
23 Κύκκου 1
24 Κύκκου 2
25 Προδρόμου 1 214
26 Προδρόμου 2
27 Προδρόμου 3
28 Προδρόμου 1 115
29 Προδρόμου 2 115
30 Προδρόμου 3 115
31 Χίλωνος 100, 115, 127, 250, 259
32 Λεωφ. Μουσείου 100, 115, 121, 127, 250, 259
33 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:30 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:30 7:40 9:00
6:50 8:20 10:20
7:20 9:00 11:40
8:00 9:40 14:00
8:30 10:20 15:20
9:00 11:00 16:40
9:40 11:40 18:00
10:20 12:25  
11:00 13:10  
11:30 13:50  
12:10 14:40  
12:50 15:20  
13:20 16:00  
14:05 16:40  
14:45 17:20  
15:15 18:00  
15:45    
16:20    
17:00    
17:40    
18:20    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 116, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
3 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 116, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
4 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 121, 123, 126, 127, 250
5 Χίλωνος 100, 127, 250, 259
6 Προδρόμου 1
7 Προδρόμου 2
8 Προδρόμου 115
9 Προδρόμου 4
10 Προδρόμου 5
11 Προδρόμου 6 214
12 Προδρόμου 7 214
13 Προδρόμου 8 214
14 Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 1
15 Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 2
16 Αλεξανδρουπόλεως
17 Πύθωνος
18 Τσερίου 2 112
19 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 1
20 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 2
21 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 3
22 Γεωργίου Σεφέρη 1 114
23 Γεωργίου Σεφέρη 2 114
24 Ναυσικάς 114
25 Αριστοφάνους 1
26 Αριστοφάνους 1 114
27 Αριστοφάνους 2 114
28 Αριστοφάνους 3 114
29 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 4
30 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 5
31 Οδυσσέα Ελύτη
32 Ουρανού 1
33 Ουρανού 2
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:00 7:05 7:05
6:40 7:35 8:15
7:10 8:20 9:40
7:40 9:00 11:00
8:10 9:40 12:20
8:40 10:20 14:40
9:10 11:00 16:00
9:40 11:45 17:20
10:20 12:25 18:40
11:00 13:10  
11:40 13:50  
12:15 14:30  
12:45 15:20  
13:25 16:00  
14:00 16:40  
14:45 17:20  
15:25 18:00  
16:00 18:40  
16:30    
17:00    
17:40    
18:20    
19:00