Λεπτομέριες Διαδρομής

116 - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 3 - ΛΕΩΦ. ΚΕΝΝΕΤΥ - ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Δημοκρατίας 1
2 Δημοκρατίας 2
3 Δημοκρατίας 3
4 Δημοκρατίας 4
5 Ηρώων
6 Αγίου Ανδρέα
7 Στρόβολος
8 Ανδρέα Αβρααμίδη 1
9 Ανδρέα Αβρααμίδη 2
10 Μιχαήλ Κουσουλίδη - Αροδαφνούσα
11 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 200, 214
12 Λεωφ. Αθαλάσσας 2 200, 214
13 Χαραλάμπους Καλαιτζή
14 Τηλεπικοινωνιών
15 Χρυσάνθου Μυλωνά
16 Αξιού
17 Παναγιώτη Κασπή
18 Κεφαλληνίας
19 Θερμοπυλών
20 Ελευσίνος
21 Αρμενίας 1
22 Αρμενίας 2
23 Εσπερίδων 1
24 Εσπερίδων 2
25 Λεωφόρος Τζων Κένεντυ 1
26 Λεωφόρος Τζων Κένεντυ 2
27 Λεωφόρος Τζων Κένεντυ 3
28 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 121, 158, 160
29 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 121, 158, 160
30 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 121, 158, 160
31 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 121, 158, 160
32 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 121, 158, 160
33 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 115, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
34 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 114, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
35 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ - ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:30 6:25 6:30
6:00 7:40 7:40
6:25 9:00 9:00
6:45 9:40 10:20
7:20 10:20 11:40
8:00 11:00 14:00
8:40 11:40 15:20
9:20 12:25 16:40
10:00 13:50 18:00
10:40 15:20  
11:20 16:40  
12:00 18:00  
12:35    
13:15    
14:05    
14:35    
15:05    
15:35    
16:10    
16:45    
17:15    
17:45    
18:15    
18:45    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 115, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 121, 158, 160
3 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 121, 158, 160
4 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 121, 158, 160
5 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 121, 158, 160
6 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 121, 158, 160
7 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 6 121, 158, 160
8 Λεωφόρος Τζων Κένεντυ 1
9 Λεωφόρος Τζων Κένεντυ 2
10 Λεωφόρος Τζων Κένεντυ 3
11 Εσπερίδων 1
12 Εσπερίδων 2
13 Αρμενίας 1
14 Αρμενίας 2
15 Ελευσίνος
16 Θερμοπυλών
17 Κεφαλληνίας
18 Παναγιώτη Κασπή
19 Αξιού
20 Χρυσάνθου Μυλωνά
21 Τηλεπικοινωνιών
22 Χαραλάμπους Καλαιτζή
23 Λεωφ. Αθαλάσσας 1 200, 214
24 Λεωφ. Αθαλάσσας 2 200, 214
25 Μιχαήλ Κουσουλίδη - Αροδαφνούσα
26 Ανδρέα Αβρααμίδη 1
27 Ανδρέα Αβρααμίδη 2
28 Στρόβολος
29 Σταυρού
30 Αγίου Ανδρέα
31 Ηρώων
32 Δημοκρατίας 1
33 Δημοκρατίας 2
34 Δημοκρατίας 3
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ - ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:40 8:15 8:20
7:10 9:40 9:40
7:40 10:20 11:00
8:10 11:00 12:25
8:50 11:40 14:40
9:30 12:25 16:00
10:10 13:10 17:20
10:50 14:40 18:20
11:30 16:00 18:40
12:10 17:20  
12:45 18:40  
13:15    
14:00    
14:50    
15:25    
16:00    
16:30    
17:00    
17:30    
18:00    
18:30    
19:00    
19:30