Λεπτομέριες Διαδρομής

115 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Λεωφ. Αγίου Γεωργίου
2 1 Απριλίου - Δημαρχείο Λακατάμειας
3 1 Απριλίου
4 Γρ. Διγενή - Γυμν. Αγίου Γεωργίου
5 Γεωργίου Γρίβα Διγενή
6 Ιωάννη Καποδίστρια
7 Ρήγα Φεραίου
8 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 1
9 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 2
10 Πατριάρχου Γρηγορίου Ε
11 Ηρακλέους
12 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 157, 200
13 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 157, 200
14 Αρχαγγέλου Μιχαήλ
15 Αρχ. Μιχαήλ - Χαραλαμπιδης
16 Πεδιαίου 1
17 Πεδιαίου 2
18 Αγίου Μάμαντος 1
19 Αγίου Μάμαντος 2
20 Λεωφ. Στροβόλου 157, 200
21 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1 211
22 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2 211
23 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 3 211
24 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 4 211
25 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 5 211
26 Αγίου Ελευθερίου 1
27 Αγίου Ελευθερίου 2
28 Αγίου Ελευθερίου 3
29 Αγίου Γενναδίου 1
30 Αγίου Γενναδίου 2
31 Αγίου Γενναδίου 3
32 Αγίου Γενναδίου 4
33 Ελαιώνων 1
34 Ελαιώνων 2
35 Ελαιώνων - Αγίας Σοφίας
36 Ελαιώνων 3
37 Κυκλάδων 214
38 Βυζαντίου 1
39 Βυζαντίου 2
40 Βυζαντίου 3
41 Προδρόμου 1 119
42 Προδρόμου 2 119
43 Προδρόμου 3 119
44 Χίλωνος 100, 119, 127, 250, 259
45 Λεωφ. Μουσείου 100, 119, 121, 127, 250, 259
46 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:30 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:35 7:40 8:20
7:10 8:20 9:00
7:45 9:00 9:40
8:20 9:40 10:20
9:00 10:20 11:00
9:40 11:00 11:40
10:20 11:40 12:40
11:00 12:25 14:00
11:30 13:10 14:40
12:00 13:50 15:20
12:40 14:40 16:00
13:15 15:20 16:40
14:00 16:00 17:20
14:30 16:40 18:00
15:10 17:20  
15:50 18:00  
16:30    
17:10    
17:50    
18:30    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
3 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 106, 110, 112, 157
4 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1 215
5 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2 215
6 Προδρόμου 119
7 Βυζαντίου 1
8 Βυζαντίου 2
9 Βυζαντίου 3
10 Κυκλάδων 214
11 Ελαιώνων 1
12 Ελαιώνων - Αγίας Σοφίας
13 Ελαιώνων - Αγίας Σοφίας
14 Ελαιώνων 2
15 Αγίου Γενναδίου 1
16 Αγίου Γενναδίου 2
17 Αγίου Γενναδίου 3
18 Αγίου Γενναδίου 4
19 Αγίου Ελευθερίου 1
20 Αγίου Ελευθερίου 2
21 Αγίου Ελευθερίου 3
22 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1 211
23 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 2 211
24 Αγίου Μάμαντος 1
25 Αγίου Μάμαντος 2
26 Πεδιαίου 1
27 Πεδιαίου 2
28 Αρχ. Μιχαήλ - Χαραλαμπιδης
29 Αρχαγγέλου Μιχαήλ
30 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 157, 200
31 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 157, 200
32 Ηρακλέους
33 Πατριάρχου Γρηγορίου Ε
34 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 1
35 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 2
36 Ρήγα Φεραίου
37 Ιωάννη Καποδίστρια
38 Γεωργίου Γρίβα Διγενή
39 Γρ. Διγενή - Γυμν. Αγίου Γεωργίου
40 1 Απριλίου
41 1 Απριλίου - Δημαρχείο Λακατάμειας
42 Λεωφ. Αγίου Γεωργίου
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:15 8:20 9:00
7:50 9:00 9:40
8:25 9:40 10:20
9:00 10:20 11:00
9:40 11:00 11:40
10:20 11:45 12:20
11:00 12:25 13:20
11:35 13:10 14:40
12:05 13:50 15:20
12:35 14:30 16:00
13:15 15:20 16:40
13:50 16:00 17:20
14:35 16:40 18:00
15:05 17:20 18:40
15:45 18:00  
16:30 18:40  
17:10    
17:50    
18:20    
19:10