Λεπτομέριες Διαδρομής

114 - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΝΙΚΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Αριστοφάνους 1 119
2 Αριστοφάνους 2 119
3 Αριστοφάνους 3 119
4 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως
5 Γεωργίου Σεφέρη 1 119
6 Γεωργίου Σεφέρη 2 119
7 Ναυσικάς 119
8 Αριστοφάνους 4
9 Κεραμεικού
10 Διαγόρου
11 Σταυρού 1
12 Σταυρού 2
13 Αθηνών 1
14 Αθηνών 2
15 Περικλέους 1
16 Περικλέους 2
17 Περικλέους 3
18 Περικλέους 4
19 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 6 106
20 Λεωφ. Ακροπόλεως 1 106, 200
21 Λεωφ. Ακροπόλεως 2 106, 200
22 Λεωφ. Ακροπόλεως 3 106
23 Νίκης 1 106
24 Νίκης 2 106
25 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 106
26 Θεμιστοκλή Δέρβη
27 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 112, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
28 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 112, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
29 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:35 6:25 6:25
6:10 7:00 7:40
6:35 7:40 8:20
7:10 8:20 9:00
7:45 9:00 9:40
8:15 9:40 10:20
8:40 10:20 11:00
9:20 11:00 11:40
10:00 11:40 12:40
11:20 12:25 14:00
12:00 13:10 14:40
12:40 13:50 15:20
13:10 14:40 16:00
14:00 15:20 16:40
14:35 16:00 17:20
15:10 16:40 18:00
15:50 17:20  
16:35 18:00  
17:20    
18:00    
18:40    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 112, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Θεμιστοκλη Δερβη 1
3 Θεμιστοκλη Δερβη 2
4 Νίκης 1 106
5 Νίκης 2 106
6 Νίκης 3 106
7 Λεωφ. Ακροπόλεως 1 106
8 Λεωφ. Ακροπόλεως 2 106
9 Λεωφ. Ακροπόλεως 3 106, 200
10 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 1 106
11 Περικλέους 1
12 Περικλέους 2
13 Περικλέους 3
14 Περικλέους 4
15 Λεωφ. Στροβόλου 4 110, 112, 157
16 Αθηνών 1
17 Αθηνών 2
18 Σταυρού 1
19 Σταυρού 2
20 Διαγόρου
21 Κεραμεικού
22 Αριστοφάνους 1
23 Ναυσικάς 119
24 Γεωργίου Σεφέρη 1 119
25 Γεωργίου Σεφέρη 2 119
26 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως
27 Αριστοφάνους 2 119
28 Αριστοφάνους 3 119
29 Αριστοφάνους 4 119
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:20 8:20 9:00
8:00 9:00 9:40
8:30 9:40 10:20
9:00 10:20 11:00
9:30 11:00 11:40
10:10 11:45 12:20
10:40 12:25 13:20
12:00 13:10 14:40
12:40 13:50 15:20
13:15 14:30 16:00
13:40 15:20 16:40
14:35 16:00 17:20
15:10 16:40 18:00
15:40 17:20 18:20
16:20 18:00 18:40
17:20 18:40  
18:00    
18:40    
19:20