Λεπτομέριες Διαδρομής

112 - ΤΣΕΡΙ / ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΛΕΩΦ. ΤΣΕΡΙΟΥ - ΛΕΩΦ. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σαλαμίνος 1
2 Σαλαμίνος 2
3 Σαλαμίνος 3
4 Φιλίας
5 Αμαθούντος
6 Αναλυόντα
7 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ
8 Μιχαήλ Κουσουλίδη
9 Κώστα Μισιαούλη
10 Στροβόλου 1
11 Στροβόλου 2
12 Στροβόλου 3
13 Λεωφ. Τσερίου 1
14 Λεωφ. Τσερίου 2
15 Λεωφ. Τσερίου 3
16 Λεωφ. Τσερίου 4
17 Λεωφ. Τσερίου 1 110
18 Λεωφ. Τσερίου 2 110
19 Λεωφ. Τσερίου 3 110
20 Λεωφ. Τσερίου 4 110
21 Λεωφ. Τσερίου 9
22 Λεωφ. Τσερίου 10
23 Λεωφ. Τσερίου 11
24 Λεωφ. Τσερίου 12
25 Τσερίου 1
26 Τσερίου 2 119
27 Ροδόπης 119
28 Λεωφ. Στροβόλου 2 110, 157
29 Λεωφ. Στροβόλου 3 110, 157
30 Λεωφ. Στροβόλου 4 110, 157
31 Λεωφ. Στροβόλου 5 110, 157, 214
32 Προεδρικού Μεγάρου 110, 157
33 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 1 110, 157
34 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 2 110, 157
35 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 3 110, 157
36 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 106, 110, 157
37 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 110, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
38 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:25 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:20 7:40 8:20
6:40 8:20 9:00
7:10 9:00 9:40
7:50 9:40 10:20
8:25 10:20 11:00
9:00 11:00 11:40
9:40 11:40 12:40
10:20 12:25 14:00
11:00 13:10 14:40
11:30 13:50 15:20
12:00 14:40 16:00
12:35 15:20 16:40
13:00 16:00 17:20
13:55 16:40 18:00
14:25 17:20  
15:00 18:00  
15:30    
16:00    
16:30    
17:00    
17:45    
18:15    
19:00    
19:40    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 110, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 110, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
3 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 106, 110, 115, 157
4 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 2 110, 157
5 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 3 110, 157
6 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 4 110, 157
7 Προεδρικού Μεγάρου 110, 157
8 Λεωφ. Στροβόλου 1 110, 157, 214
9 Λεωφ. Στροβόλου 2 110, 157
10 Λεωφ. Στροβόλου 3 110, 157
11 Λεωφ. Στροβόλου 4 110, 114, 157
12 Τσερίου 1
13 Τσερίου 2 119
14 Τσερίου 3
15 Λεωφ. Τσερίου 1
16 Λεωφ. Τσερίου 2
17 Λεωφ. Τσερίου 3
18 Λεωφ. Τσερίου 4
19 Λεωφ. Τσερίου 1 110
20 Λεωφ. Τσερίου 2 110
21 Λεωφ. Τσερίου 3 110
22 Λεωφ. Τσερίου 4 110
23 Λεωφ. Τσερίου 9
24 Λεωφ. Τσερίου 10
25 Λεωφ. Τσερίου 11
26 Λεωφ. Τσερίου 12
27 Στροβόλου 1
28 Στροβόλου 2
29 Στροβόλου 3
30 Σαλαμίνος 1
31 Σαλαμίνος 2
32 Σαλαμίνος 3
33 Φιλίας
34 Αμαθούντος
35 Αναλυόντα
36 Αρχιεπ. Μακαρίου Γ
37 Μιχαήλ Κουσουλίδη
38 Κώστα Μισιαούλη
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:35 7:35 8:15
7:10 8:20 9:00
7:40 9:00 9:40
8:10 9:40 10:20
8:45 10:20 11:00
9:10 11:00 11:40
9:40 11:45 12:20
10:20 12:25 13:20
11:00 13:10 14:40
11:40 13:50 15:20
12:10 14:30 16:00
12:40 15:20 16:40
13:15 16:00 17:20
13:40 16:40 18:00
14:35 17:20 18:40
15:10 18:00  
15:40 18:40  
16:10    
16:40    
17:10    
17:40    
18:25    
18:50    
19:40    
20:20