Λεπτομέριες Διαδρομής

110 - ΠΑΝΩ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Καλλιθέας 1
2 Καλλιθέας 2
3 Τσερίου
4 Φειδίου
5 Γλυφού - Γυμνάσιο Αγ. Χρυσοστόμου
6 Πεύκου
7 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1
8 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 2
9 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 3
10 Ορφέως
11 Αγίου Δημητριανού
12 Νεαπόλεως
13 Μιας Μηλιάς
14 Ανεξαρτησίας
15 Αγίου Στυλιανού
16 Καραβοστασίου 1
17 Καραβοστασίου 2
18 Ιπποκράτους 1
19 Ιπποκράτους 2
20 Λεωφ. Τσερίου 1 112
21 Λεωφ. Τσερίου 2 112
22 Λεωφ. Τσερίου 3 112
23 Λεωφ. Τσερίου 4 112
24 Ταμασού
25 Μαραθοβούνου
26 Καντάρας 1
27 Καντάρας 2
28 Καντάρας 3
29 Καντάρας 4
30 Λεωφ. Στροβόλου 1 157
31 Λεωφ. Στροβόλου 2 112, 157
32 Λεωφ. Στροβόλου 3 112, 157
33 Λεωφ. Στροβόλου 4 112, 157
34 Λεωφ. Στροβόλου 5 112, 157, 214
35 Προεδρικού Μεγάρου 112, 157
36 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 1 112, 157
37 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 2 112, 157
38 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 3 112, 157
39 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 106, 112, 157
40 Γρηγόρη Αυξεντίου 106, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
41 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ- ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:30 6:25 6:25
6:00 7:00 7:40
6:25 7:40 8:20
6:45 8:20 9:00
7:20 9:00 9:40
8:00 9:40 10:20
8:40 10:20 11:00
9:20 11:00 11:40
10:00 11:40 12:40
10:40 12:25 14:00
11:20 13:10 14:40
12:00 13:50 15:20
12:35 14:40 16:00
13:15 15:20 16:40
14:05 16:00 17:20
14:45 16:40 18:00
15:20 17:20  
15:55 18:00  
16:30    
17:05    
17:40    
18:15    
18:50    
19:25    
20:10    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 106, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 106, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
3 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 106, 112, 115, 157
4 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 2 112, 157
5 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 3 112, 157
6 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 4 112, 157
7 Προεδρικού Μεγάρου 112, 157
8 Λεωφ. Στροβόλου 1 112, 157, 214
9 Λεωφ. Στροβόλου 2 112, 157
10 Λεωφ. Στροβόλου 3 112, 157
11 Λεωφ. Στροβόλου 4 112, 114, 157
12 Λεωφ. Στροβόλου 5 157
13 Λεωφ. Στροβόλου 6 157
14 Καντάρας 1
15 Καντάρας 2
16 Καντάρας 3
17 Καντάρας 4
18 Μαραθοβούνου
19 Ταμασού
20 Λεωφ. Τσερίου 1 112
21 Λεωφ. Τσερίου 2 112
22 Λεωφ. Τσερίου 3 112
23 Λεωφ. Τσερίου 4 112
24 Ιπποκράτους 1
25 Ιπποκράτους 2
26 Καραβοστασίου 1
27 Καραβοστασίου 2
28 Αγίου Στυλιανού
29 Ανεξαρτησίας
30 Μιας Μηλιάς
31 Νεαπόλεως
32 Αγίου Δημητριανού
33 Ορφέως
34 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1
35 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 2
36 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 3
37 Πεύκου
38 Γλυφού - Γυμνάσιο Αγ. Χρυσοστόμου
39 Φειδίου
40 Τσερίου
41 Καλλιθέας 1
42 Καλλιθέας 1
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ- ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:40 7:35 8:15
7:10 8:20 9:00
7:45 9:00 9:40
8:10 9:40 10:20
8:50 10:20 11:00
9:30 11:00 11:40
10:10 11:45 12:20
10:50 12:25 13:20
11:30 13:10 14:40
12:10 13:50 15:20
12:45 14:30 16:00
13:15 15:20 16:40
14:00 16:00 17:20
14:50 16:40 18:00
15:35 17:20 18:40
16:10 18:00  
16:50 18:40  
17:30    
18:05    
18:40    
19:15    
19:50    
20:25    
21:00