Λεπτομέριες Διαδρομής

107 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΑΛΙΟΥ / ΔΑΛΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Λεωφ. Λευκωσίας 1
2 Λεωφ. Λευκωσίας 2
3 28ης Οκτωβρίου 1
4 28ης Οκτωβρίου 2
5 Ερμού 1
6 Ερμού 2
7 Καλογραίας
8 Καραβά
9 Δημήτρη Λιπέρτη
10 Ερυθρού Σταυρού
11 Ερμού
12 Ηνωμένων Εθνών 1
13 Ηνωμένων Εθνών 2
14 Αγίας Ελένης 1
15 Αγίας Ελένης 2
16 Οδυσσέως 1
17 Παλαιών Πατρών Γερμανού
18 Οδυσσέα Ελύτη
19 Οδυσσέως 2
20 Λεωφ. Λεμεσού 158
21 Γιάννου Κρανιδιώτη 1
22 Γιάννου Κρανιδιώτη 2
23 Κρίτωνος Τορναρίτη
24 Μεγάλου Αλεξάνδρου
25 Ιδαλίου 1
26 Ιδαλίου - Λαική Sporting Club
27 Ιδαλίου 2
28 Πάτμου
29 Αγίας Λαύρας 1
30 Αγίας Λαύρας 2
31 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1 158
32 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 2 158
33 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 3 158
34 Αγίου Γεωργίου
35 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 160
36 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 160
37 Δημοκρατίας 1 160
38 Δημοκρατίας 2 160
39 Αντιστάσεως 1 160
40 Αντιστάσεως 2 160
41 Αντιστάσεως 3 160
42 Ηρώων 1 160
43 Ηρώων 2 160
44 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 160
45 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 160
46 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 160
47 Λεωφ. Λεμεσού 1 158, 160
48 Λεωφ. Λεμεσού 2 158, 160, 200, 211
49 The Mall of Cyprus 1 158, 160, 200, 211
50 The Mall of Cyprus 2 158, 160, 200, 211
51 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 158, 160, 200, 211

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:00 6:20 6:20
7:35 8:00 8:00
9:00 9:00 9:00
10:20 12:30 12:30
11:45 13:30 13:30
13:10 15:30 15:30
14:30    
15:50    
17:10    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 158, 160, 200, 211
2 Λεωφ. Λεμεσού 158, 160
3 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 1 160
4 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 2 160
5 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 3 160
6 Ηρώων 1 160
7 Ηρώων 2 160
8 Αντιστάσεως 1 160
9 Αντιστάσεως 2 160
10 Αντιστάσεως 3 160
11 Δημοκρατίας 1 160
12 Δημοκρατίας 2 160
13 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 4 160
14 Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ 5 160
15 Αγίου Γεωργίου
16 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1 158
17 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 2 158
18 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 3 158
19 Αγίας Λαύρας 1
20 Αγίας Λαύρας 2
21 Πάτμου
22 Ιδαλίου 1
23 Ιδαλίου - Λαική Sporting Club
24 Ιδαλίου 2
25 Μεγάλου Αλεξάνδρου
26 Κρίτωνος Τορναρίτη
27 Γιαννου Κρανιδιώτη 1
28 Γιάννου Κρανιδιώτη 2
29 Λεωφ. Λεμεσού 158
30 Οδυσσέως
31 Οδυσσέα Ελύτη
32 Παλαιών Πατρών Γερμανού
33 Αγίας Ελένης 1
34 Αγίας Ελένης 2
35 Ηνωμένων Εθνών 1
36 Ηνωμένων Εθνών 2
37 Ερμού
38 Ερυθρού Σταυρού
39 Δία
40 Καραβά
41 Καλογραίας
42 Ερμού 1
43 Ερμού 2
44 28ης Οκτωβρίου 1
45 28ης Οκτωβρίου 2
46 Λεωφ. Λευκωσίας 1
47 Λεωφ. Λευκωσίας 2
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:40 7:00 7:00
8:15 10:00 10:00
9:40 11:00 11:00
11:00 14:00 14:00
12:30 17:30 17:30
13:45 18:30 18:30
15:15    
16:30    
17:40