Λεπτομέριες Διαδρομής

106 - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΝΕΟ ΓΣΠ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Λεωφ. Μακεδονίας 1
2 Λεωφ. Μακεδονίας 2
3 Λεωφ. Ιουστινιανού 1
4 Λεωφ. Ιουστινιανού 2
5 Φιλοπάππου 1
6 Καλλιστράτου
7 Φερεκράτη
8 Φιλοπάππου 2
9 Λεωφ. 25 Μαρτίου
10 Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 1
11 Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 2
12 Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 3
13 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 1
14 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 2
15 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 3
16 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 4
17 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 5
18 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 6 114
19 Λεωφ. Ακροπόλεως 1 114, 200
20 Λεωφ. Ακροπόλεως 2 114, 200
21 Λεωφ. Ακροπόλεως 3 114
22 Νίκης 1 114
23 Νίκης 2 114
24 Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 114
25 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 215
26 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 110, 112, 157
27 Γρηγόρη Αυξεντίου 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
28 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:30 6:30 6:30
6:00 7:40 7:40
6:35 9:00 9:00
7:10 9:40 10:20
7:50 10:20 11:40
8:30 11:00 14:00
9:00 11:40 15:20
9:40 12:25 16:40
10:20 13:10 18:00
11:00 13:50  
11:30 14:40  
12:00 15:20  
12:40 16:00  
13:50 16:40  
14:25 17:20  
15:05 18:00  
15:45    
16:30    
17:10    
17:50    
18:30    
19:10    
19:40    
20:20    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 100, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Λεωφ. Ευαγόρου 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250
3 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 110, 112, 115, 157
4 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 1 215
5 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 2 215
6 Νίκης 1 114
7 Νίκης 2 114
8 Νίκης 3 114
9 Λεωφ. Ακροπόλεως 1 114
10 Λεωφ. Ακροπόλεως 2 114
11 Λεωφ. Ακροπόλεως 3 114, 200
12 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 1 114
13 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 2
14 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 3
15 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 4
16 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 5
17 Λεωφ. Ιωσήφ Χρ. Χατζηιωσήφ 6
18 Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 1
19 Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 2
20 Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 3
21 Λεωφ. 25 Μαρτίου
22 Φιλοπάππου 1
23 Φερεκράτη
24 Καλλιστράτου
25 Φιλοπάππου 2
26 Λεωφ. Ιουστινιανού 1
27 Λεωφ. Ιουστινιανού 2
28 Λεωφ. Μακεδονίας 1
29 Λεωφ. Μακεδονίας 2
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:05 7:05 7:05
6:40 8:20 8:20
7:15 9:40 9:40
7:50 10:20 11:00
8:25 11:00 12:25
9:00 11:45 14:40
9:40 12:25 16:00
10:20 13:10 17:20
11:00 13:50 18:40
11:35 14:30  
12:05 15:20  
12:40 16:00  
13:15 16:40  
14:25 17:20  
15:05 18:00  
15:45 18:40  
16:25    
17:05    
17:45    
18:25    
19:05    
19:45    
20:20    
21:00