Λεπτομέριες Διαδρομής

100 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΕΔΙΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Από Αφετηρία

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Σταθμός Λεωφορείων Αρεδιού 157, 200
2 Γρίβα Διγενή 1 157, 200
3 Γρίβα Διγενή 2 157, 200
4 Βιομηχανική Περιοχή Εργατών 157, 200
5 Λεωφόρος Ανθουπόλεως - Παλαιχωρίου 1
6 Grammar School
7 Λεωφόρος Ανθουπόλεως - Παλαιχωρίου 2
8 Λεωφ. Ανθουπόλεως
9 Κυκλάδων 1
10 Κυκλάδων 2
11 Κυκλάδων 3
12 Κυκλάδων 4
13 Λεωφόρος Ανθουπόλεως 1
14 Λεωφόρος Ανθουπόλεως 2 127
15 Λεωφ. Ηρώων 1 250
16 Λεωφ. Ηρώων 2 250
17 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 123, 126, 211, 214, 215, 250, 259
18 Λεωφόρος Λευκοθέου 1 123, 126, 211, 214, 215, 250, 259
19 Λεωφόρος Λευκοθέου 2 211, 250
20 Λεωφόρος Λευκοθέου 3 211, 250
21 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 1 127, 250
22 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 2 127, 250
23 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 127, 250
24 Αγίου Προκοπίου 1 250
25 Αγίου Προκοπίου 2 127, 250
26 Δελφών 127
27 Αχαιών 127, 259
28 Μετοχίου 127, 250, 259
29 Χίλωνος 115, 119, 127, 250, 259
30 Λεωφ. Μουσείου 115, 119, 121, 127, 250, 259
31 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259

Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
5:40 6:50 6:50
6:20 9:40 9:20
6:55 14:30 16:45
7:40 16:40  
9:30    
11:00    
12:50    
13:45    
14:00    
15:15    
16:50    

Από τέρμα

A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 106, 110, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 140, 148, 150, 157, 158, 160, 250, 259
2 Ρηγαίνης
3 Μουσείου
4 Χίλωνος 119, 127, 250, 259
5 Μετοχίου 127, 250, 259
6 Αχαιών 127, 259
7 Δελφών 127
8 Αγίου Προκοπίου 1 127, 250
9 Αγίου Προκοπίου 2 250
10 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 1 127, 250
11 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 2 127, 250
12 Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 127, 250
13 Λεωφόρος Λευκοθέου 1 250
14 Λεωφόρος Λευκοθέου 2 250
15 Λεωφόρος Λευκοθέου 3 123, 126, 214, 250, 259
16 Σταθμός Μακαρίου Σταδίου 123, 126, 250, 259
17 Λεωφ. Ηρώων 1
18 Λεωφ. Ηρώων 2
19 Λεωφ. Αγίου Παύλου 126
20 Λεωφ. Ανθουπόλεως 1 127
21 Λεωφ. Ανθουπόλεως 2
22 Κυκλάδων 1
23 Κυκλάδων 2
24 Κυκλάδων 3
25 Κυκλάδων 4
26 Λεωφ. Ανθουπόλεως
27 Ηρώων 127
28 Λεωφόρος Ανθουπόλεως - Παλαιχωρίου 1
29 Grammar School
30 Λεωφόρος Ανθουπόλεως - Παλαιχωρίου 2
31 Βιομηχανική Περιοχή Εργατών 157, 200
32 Γρίβα Διγενή 1 157, 200
33 Γρίβα Διγενή 2 157, 200
34 Σταθμός Λεωφορείων Αρεδιού 157, 200
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:20 7:45 7:35
7:30 10:25 10:05
8:35 15:15 17:30
10:20 17:30  
11:50    
13:50    
14:45    
15:15    
16:10    
17:40